5.B Mimočítankové čítanie

14.02.2018 12:07
MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE
Vyber 
Vyhľadajte 3 slovenské ľudové rozprávky. Musia byť SLOVENSKÉ, čiže nie bratia Grimmovci a pod., musia byť ĽUDOVÉ a hlavne ROZPRÁVKY, nie povesti!!! Preto odporúčam od Dobšinského. Kníh je všade dosť, môžete ich nájsť aj onli je síce názov povesti, ale sú to rozprávky.
Jedna má byť fantastická, druhá realistická a tretia zvieracia.
 
Najprv prečítať.
Potom do zošita A4 s tvrdými doskami urobiť rozbor diela:
 
Názov rozprávky:
Zozbieral: P.Dobšinský (pozor, nie autor, on iba zozbieral)
Druh: napísať, či je fant., realist.alebo zvieracia
Stručný obsah: naozaj stručný, čiže napr.dievčina hľadá svojich zhavranených bratov, ktorých zakliala matka atd. Nepíšte priamu reč!!! Maximálne na pol strany!
Čo sa mi najviac páčilo: stačí jednou-dvomi vetami
Miesto deja:
Hl.postava:
Vedľ.postavy:
Znaky rozprávky:  tu píšte napr.úvodnú formulu: z konkrétnej rozprávky aj záverečnú, napíšte konkrétne magické čísla, napr.sedemhlavý drak,...ak je fantastická, ktoré predmety alebo postavy boli nereálne atď.
POUČENIE, ktoré vyplýva z rozprávky.
 

 

—————

Späť