STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN

17.04.2013 18:36

Akostné prídavné mená sa dajú stupňovať. Stupňujeme tak, že k prídavnému menu v základnom tvare pridáme v 2.stupni príponu -ší alebo -ejší. V treťom stupni pridáme k tomu ešte predponu naj-

krátky = prídavné meno v základom tvare, čiže muž.rode a jednotnom čísle.

krátky - kratší - najkratší   

Počas stupňovania sa nemenila táto časť slova: krat. Voláme ju základ slova.

Ak sa počas stupňovania základ slova nemení, ide o PRAVIDELNÉ stupňovanie. (Napr. hustý - hustejší - najhustejší).

Ak počas stupňovania dôjde k zmene základu slova, ide o NEPRAVIDELNÉ stupňovanie. ( pekný - krajší - najkrajší, zlý - horší - najhorší)

 

 

—————

Späť