6.C

 
13.4. Upevňovanie učiva Priama reč a citoslovcia.
 
 
19.3. Opakovanie učiva pred písomkou -tem.celok báj.
 
Poznať pojmy báj, vnútorná kompozícia diela - jej časti, dejová osnova, porovnať rozprávku, povesť a báj. Zopakovať kľúčové pojmy podľa učebnice a zošita.
 
13.3.2018
 
GRAMATIKA - Opakovanie učiva o slovesách
 
Po kliknutí na tento link sa vám otvorí zhrnutie učiva o slovesách: https://www.oskole.sk/?skola=zakladna-skola&id_cat=4&clanok=6099&rocnik=6
 
 
LITERATÚRA
 
BÁJ - rozpráva o starovekých predstavách o vzniku sveta, vesmír ale aj človeka, pôvod a vznik rastlín, živočíchov.
DEJOVÁ OSNOVA - zachytáva dej príbehu v bodoch - stručne. Pomocou nich dokážeme prerozprávať obsah príbehu.
 
Momentálne platí úloha spracovať na mimočítankové čítanie 3 grécke báje
 
GRAMATIKA
 
Podstatné mená - konkrétne a abstraktné - domáca úloha vypracuj nasledujúci prac.list: PodstatnĂ© mená - konkrĂ©tne a abstraktnĂ© PL.doc (40448)