NAJBLIŽSIE ÚLOHY

 
9.B _ Knižný dom, MŠ
 
26.4. - akcia v MŠ na Školskej ulici
 
Viac v časti Učivo a úlohy 9.B