25.9.2012 - literatúra: ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA

26.09.2012 19:13

Ľudová rozprávka - vymyslený príbeh, jeho autorom je niekto neznámy z ľudu.

 

Rozprávka rozpráva o boji dobra so zlom, na konci vždy vyhráva dobro. Ľudia odpradávna túžili po spravodlivosti. Keďže ju v živote nezažili, chceli túžbu po nej preniesť do rozprávky.

 

Rozprávka má vymyslené

1. miesto (kde bolo, tam bolo) - neviem presne, kde to bolo

2. čas (bol RAZ) - nevieme kedy

3. postavy - (jeden kráľ)- nevieme presne meno panovníka

 

Ľudia si odovzdávali rozprávky z generácie na generáciu ústnym podaním. Zozbieral ich a zapísal PAVOL DOBŠINSKÝ.

 

Domáca úloha - vedieť čo je ľudová rozpráávka, ako sa šírila, čo je jej obsahom, meno zberateľa ľud.rozprávok.

Taktiež vedieť, čo sú ľudové piesne, ako ich rozdeľujeme, meno ich zberateľa. Budem skúšať na každej vyučovacej hodine. Žiak musí byť vždy pripravený na vyuč.hodinu. 

—————

Späť