26.9.2012 - gramatika - OPAKOVANIE - príprava na vstupný test

26.09.2012 19:22

Opakujeme :

1. určovanie gr.kat.pods.mien a vzor (rod, číslo, pád)

2. vyhľadanie prisudzovacieho skladu vo vete (čiže podmet a prísudok)

3.určiť druh prísudku (slovesný alebo menný)

4. druhy prídavných mien - vdeť určiť druh (akostné, vzťahové, privlastňovacie)

 

Domáca úloha - pracovný zošit str.38 cv.40, str.39 celá

Vstupný test bude v stredu!!!

—————

Späť