Dôraz, sila hlasu. Prestávka.

29.10.2012 21:28

 

Dôraz (vetný prízvuk)

 

Ak chceme zvýrazniť význam jedného slova vo vete, zintenzívnime silu hlasu pri jeho vyslovovaní. Zdôraznením slova vo vete sa mení význam celej vety.

 

Kŕmiš svojho psa? Kŕmiš svojho psa? Kŕmiš svojho psa?

 

Prestávka.

 

Prestávka je prerušenie prúdu reči na istý čas. Rozlišujeme dva druhy prestávky:

1. prirodzená (fyziologická) - na nadýchnutie

2. významová - na hraniciach viet, člení vety a súvetia.

 

 

—————

Späť