Efektívna komunikácia

15.10.2012 17:56

Napísať poznámky podľa poučy, teda čo je efektívna komunikácia, komunikačný zámer a aký kom.zámer môže byť.

—————

Späť