GRAMATIKA - D.Ú.

10.01.2013 19:12

Napísať umelecký opis ľubovoľného obrázka, doniesť aj ten obrázok.

—————

Späť