Gramatika - DISKUSIA, ARGUMENT, PROTIARGUMENT

25.10.2012 15:08

Diskusia je rozhovor viacerých ľudí na nejakú vopred pripravenú tému.

Práve tou témou sa líši od debaty. Tá môže byť na viaceré témy, môžu sa voľne meniť.

 

Ak diskutujem, používam pri tom argumenty. ARGUMENT sa skladá z troch častí:

1. názor (Ja si myslím, že.... Alebo: Podľa mňa je to takto...)

2. dôvod, prečo si myslím, že je to tak

3. dôkaz o tom, že je to tak

 

Iný človek môže mať iný názor na vec, a tak v diskusii použije PROTIARGUMENT.

 

Domáca úloha: Napíš svoj názor na to, či je potrebné zakladať útulky pre zvieratá. Nezabudni použiť argument!

—————

Späť