GRAMATIKA - MELÓDIA VETY

15.10.2012 17:50

 

Oznamovacie vety majú klesavú melódiu. Podobne aj rozkazovacie.

Opytovacie vety sa odlišujú melódiou. Ak ide o zisťovaciu otázku (na zač.vety je sloveso), melódia na konci vety stúpa. Ak ide o doplňovaciu otázku(na zač.vety je opytovacie zámeno), melódia na konci vety klesá.

 

Príklady opytovacích viet so zisťovacími otázkami – melódia vety stúpa:

 

Mám kúpiť ovocie?

Môžem prísť zajtra na návštevu?

Volal si už otcovi?

Pomôžeš mi s nákupom?

Chceš si prečítať dobrú knihu?

 

Príklady opytovacích viet s doplňovacími otázkami – melódia vety klesá:

 

Aké ovocie mám kúpiť?

Prečo si neprišiel včera na návštevu?

Čí je tento psík?

Čo budeme dnes obedovať?

Kedy si prečítaš časopisy?

 

—————

Späť