Ján Botto:Kukučka

18.09.2012 20:32

Ján Botto

- autor z generácie básnikov - štúrovcov ( tvorili v prvej pol. 19.stor.)

- obdivoval ľudovú slovesnosť, snažil sa ju včleniť do svojej tvorby

- po štúdiu sa stal zememeračom a pri svojich pracovných cestách po Slovensku zbieral ľudové piesne, povery a povesti

- jeho najznámejšie dielo: Smrť Jánošíkova

- ďalšie známe diela: Dva hroby, Žltá ľalia, Lucijný stolček

KUKUČKA = ponáška na ľudovú pieseň (ponášať sa - podobať sa)

Lit.druh: lyrika.

Lit.žáner: ponáška.

Je podobná ľud.piesni

1. svojím obsahom - opiera sa o ľudovú poveru o kukučke, ktorá vraj veští dievkam, kedy sa vydajú.

2. združeným rýmom

3. rovnakým počtom slabík vo verši - voláme to SYLABICKÝ VERŠOVÝ SYSTÉM

 

EPIZEUXA - opakovanie rovnakých slov v jednom verši (sedí, sedí)

 

—————

Späť