LITERATÚRA 23.10.2012 - Poézia nonsensu

23.10.2012 19:04

Všetky literárne diela delíme na 

1.poéziu - veršované diela - napr.básne

2. prózu - neveršované diela - napr.povesti

3.dráma - divadelné, filmové a rozhlasové prevedenie lit.diel

 

Nonsens = nezmysel, toto slovo pochádza z francúzštiny. Autori využívali poéziu nonsensu na pobavenie čitateľov. Medzi autorov, ktorí do poézie vnášali prvky nonsensu, patria: Štefan Moravčík, Miroslav Válek, Ján Navrátil, Tomáš Janovic, Ľubomír Feldek.

 

Nonsens sa môže vyskytovať aj v próze - Alica v krajine zázrakov.

—————

Späť