LITERATÚRA - DIVADELNÁ HRA - bábková

01.02.2013 17:57

 

Divadelná hra, v ktorej vystupujú bábky sa nazýva BÁBKOVÁ HRA.

Člení sa na DEJSTVÁ A OBRAZY. Literárny text je v divadelnej

i v bábkovej hre dramatizovaný. Dialógy  tvoria dramatizovaný text.

Zdanlivé oživovanie bábok alebo kreslených postavičiek sa nazýva    

ANIMÁCIA.

 

Literárne dielo určené na realizáciu na divadelnej scéne sa nazýva:   

DIVADELNÁ HRA.  Základom divadelnej hry je dramatizovaný

literárny text. Jeho hlavným znakom je    dialogizovaná reč – dialógy postáv (sú to rozhovory).

 

V dramatickom diele nie je reč rozprávača.
 
Divadelná hra môže mať podobu hry:  
 
 
 bábkovej
                                                                       
  filmovej
 
televíznej
     
Najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku je Bábkové 
divadlo Žilina.  
Kedy vzniklo, ak v roku 2010 oslávi 60–ročnicu?   ...........................
Dramaturg vyberá diela pre divadelnú scénu.
Režisér vedie a usmerňuje prípravu a realizáciu divadelnej hry.  
Autor hudby / hudobný skladateľ/ vytvorí hudbu k divadelnej hre -
scénickú hudbu.
Herec stvárňuje jednotlivé postavy.
Bábkoherec  vedie bábky a hovorí ich dialógy.   
Inscenácia uvedená divadelná, bábková  hra na divadelnej scéne.    

—————

Späť