LITERATÚRA: Legendy

10.04.2013 20:34

Všetky literárne diela, teda všetko, čo ľudia vytvorili, sa dá rozdeliť do troch skupín:

1. LYRIKA - diela nemajú dej, sú to básne, kde autori vyjadrujú svoje pocity:radosť, lásku, smútok,...

2. EPIKA - diela, ktoré majú dej, patria sem všetky rozprávky, povesti, balady, ...

3. DRÁMA - diela, ktoré sú určené na predvedenie v divadle, písané sú podobne ako scenár: komédie, tragédie,...

 

Legendy

- patria k EPIKE - epickým dielam

- vznikali v stredoveku

- boli to príbehy, v ktorých bol hlavnou postavou svätec - muž alebo žena

svätec= človek, ktorý počas svojho života konal dobré skutky, pripisovali sa mu aj zázraky, po smrti bol uctievaný a verilo sa, že je v nebi a má moc pomáhať, prihovoriť sa u Boha

- často sa v legendách spájali skutočné udalosti s vymyslenými, až fantastickými prvkami (kliatby, premena, uzdravenie dotykom, ....)

 

 

—————

Späť