ĽUDOVÉ PIESNE - obradové, pastierske, valaské

11.02.2013 19:53

Zopakujme si:

Ľudové piesne sú piesne, ktoré vytvoril neznámy autor z ľudu.

Delíme ich na :

1.uspávanky

2. ľúbostné

3. regrútske a vojenské

4. zbojnícke

5. pastierske, valaské

6. koledy

7. žartovné

8. OBRADOVÉ - používali sa pri oslavách a obradoch, napr. svadobné, vítanie jari, stavanie májov a pod.

Pieseň Fašiangy, Turíce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide

kto nemá kožúška, zima mu bude.

Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem,

dajte mi slaninky, nech sa napasiem.

Podčiarknuté slabiky sú prvé slabiky v slove alebo predložky, ktoré sa čítajú spolu so slovom a tvoria tak akoby jeho prvú slabiku. V slovenčine je prízvuk na prvej slabike.  Pravidelným striedaním prízvučných a neprízvučných slabík vzniká RYTMUS.

 

Fašiangy= obdobie od Troch kráľov (6.januára) do Popolcovej stredy, obdobie veselosti pred smutným 40-dňovým  obdobím pôstu.

—————

Späť