OSOBNÉ ZÁMENÁ

11.11.2012 20:46

 

Zámená sú ohybné, plnovýznamové slová, ktoré javy nepomenúvajú, ale iba zastupujú podstatné mená, prídavné mená a príslovky, alebo na ne odkazujú.

 

 

 

Poznáme zámená:

 

 

 1. osobné základné – napríklad ja, ty, on, ona, ono, my,

 2. osobné privlastňovacie – napríklad môj, tvoj, jeho, jej, ich,

 

 1. Osobné zámená

 2.  

   

   

  Osobné zámená delíme na:

   

  1. základné osobné zámená,

  2. privlastňovacie osobné zámená.

   

   

  1. Základné osobné zámená sú slová, ktoré zastupujú pomenovania osôb, zvierat a vecí.

   

   

  Medzi základné osobné zámená patria zámená: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony.

   

   

  Zámená ja, ty, my, vy sa vzťahujú na osoby.

  Zámená on, ona, ono, oni, ony sa vzťahujú na osoby, zvieratá aj veci.

   

   

   

  Príklady základných osobných zámen vo vetách:

   

   

  My pôjdeme na výlet.

  Dokážeš to aj ty?

  Oni sa sťažovali.

   

  • Pravopis základných osobných zámen

   

  Základné osobné zámená pri dorozumievaní menia svoj tvar, hovoríme, že sa ohýbajú – skloňujú. Preto patria medzi ohybné slovné druhy.

   

  Pri skloňovaní základných osobných zámen používame:

   

  • krátke tvary – napríklad ma, mi, ťa, ti, ho, mu,

  • dlhé tvary – napríklad mňa, mne, teba, tebe, jeho, jemu.

   

  Dvojice krátkych a dlhých základných osobných zámen, ktoré patria k sebe:

   

  ma – mňa, mi – mne, ťa – teba, ti – tebe, ho – jeho, mu – jemu.

   

  Dvojice krátkych a dlhých základných osobných zámen, ktoré patria k sebe:

   

  ma – mňa, mi – mne, ťa – teba, ti – tebe, ho – jeho, mu – jemu.

   

   

   

   

  Príklady krátkych a dlhých tvarov základných osobných zámen vo vetách:

   

   

  Počkaj ma doma! – Počkaj mňa aj otca doma!

   

  Podaj mi pero! – Podaj to pero mne!

   

  Chcem ťa vidieť. – Teba chcem vidieť.

  Zavolám ti večer. – Večer zavolám tebe aj Janke.

  Zoberieš ho so sebou? – Zoberieš so sebou aj jeho?

  Uvarím mu dobrú večeru. – Dnes uvarím večeru len jemu.

   

—————

Späť