PÍSOMKA - GRAMATIKA

15.10.2012 17:58

Bude zameraná na učivo o komunikácii. Čiže vedieť, čo je asertívna komunikácia, efektívna komunikácia, komunikačná situácia, komunikačný zámer  a druhy komunikácie.

—————

Späť