PÍSOMKA

29.09.2012 12:07

Na najbližšej hodine literatúry píšeme opakovaciu písomku - 15-minútovku. Bude zameraná na štúrovcov - autorov, ktorých sme doteraz spomínali (niečo o ich živote a tvorbe, hl.znaky). Druhú časť písomky bude tvoriť teória literatúry - čo je to sylabický veršový systém, prerývaný rým. Hlavnou časťou písomky bude rozbor jednej štúrovskej básne, čiže budem chcieť tému, hl.myšlienku básne, keďže to bude štúrovská poézia, tak aj spoločné znaky s ľud.slovesnosťou (napr. magické čísla, združený, rým, zdrobneniny, slová typické pre ľud.piesne - napr.koník, Anička, vodička, sokolík,...všetko čo o básni a jej rozbore vieš, napíšeš), aj počet veršov, strof, usporiadanie atď

—————

Späť