PODSTATNÉ MENÁ MUŽ.RODU - skloňovacie vzory chlap, hrdina

10.01.2013 18:53

Opakujeme, čo sme sa už naučili:

 

Podstatné mená mužského rodu poznáme:

 

  • životné – označujú živé osoby, ukazujeme na ne zámenom ten – tí.

  • neživotné – označujú neživé veci alebo živočíchy, ukazujeme na ne zámenom ten – tie.

 

 

Príklady životných podstatných mien mužského rodu:

 

ten hokejista - tí hokejisti, ten kuchár - tí kuchári, ten dedo – tí dedovia, ten Jožo – tí Jožovia.

 

Príklady neživotných podstatných mien mužského rodu:

 

ten počítač – tie počítače, ten medveď – tie medvede, ten slon – tie slony, ten vrch – tie vrchy.

 

Životné podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov:

 

  • chlap – chlapi,

  • hrdina – hrdinovia.

 

 

Podľa vzoru chlap skloňujeme životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku alebo na samohlásku – o.

 

Vzor chlap:

 

Pád

Jednotné číslo

Množné číslo

N: Nominatív

chlap (dedko)

chlapi (dedkovia)

G: Genitív

chlapa

chlapov

D: Datív

chlapovi

chlapom

A: Akuzatív

chlapa

chlapov

L: Lokál

(o) chlapovi

(o) chlapoch

I: Inštrumentál

chlapom

chlapmi

 

Podľa vzoru hrdina skloňujeme životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na samohlásku – a.

 

Vzor hrdina:

 

Pád

Jednotné číslo

Množné číslo

N: Nominatív

hrdina (huslista)

hrdinovia (huslisti)

G: Genitív

hrdinu

hrdinov

D: Datív

hrdinovi

hrdinom

A: Akuzatív

hrdinu

hrdinov

L: Lokál

(o) hrdinovi

(o) hrdinoch

I: Inštrumentál

hrdinom

hrdinami

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, podľa ktorého vzoru sa skloňuje podstatné meno:

 

opravár

chlap

syn

chlap

dozorca

hrdina

sluha

hrdina

strýko

chlap

redaktor

chlap

kulturista

hrdina

programátor

 

—————

Späť