PODSTATNÉ MENÁ muž.rodu - skloňovacie vzor dub

10.01.2013 18:56

 

Vzor dub

 

 

Podľa vzoru dub skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

 

 

Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub majúv genitíve jednotného čísla odlišnú príponu. Patria sem podstatné mená:

 

  • mnohé abstraktné – napríklad krik, hnev, let,

  • zakončené na -m – napríklad strom, hrom, dom.

 

Podstatné meno Pád Jednotné číslo  

krik

G: Genitív

duba

kriku

abstraktné

hnev

G: Genitív

duba

hnevu

abstraktné

strom

G: Genitív

duba

stromu

zakončené na -m

 

 

Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub majú v L jednotného čísla odlišnú príponu. Patria sem podstatné mená:

 

  • zakončené na -k – napríklad vlak, frak,

  • zakončené na -g – napríklad mozog, glg,

  • zakončené na -h – napríklad tvaroh, batoh,

  • zakončené na -ch – napríklad kožuch, vzduch,

  • cudzieho pôvodu zakončené na -l, -r – napríklad papier, hotel, diár.

 

 

Podstatné meno Pád Jednotné číslo  

vlak

L: Lokál

(o) dube

(o)vlaku

zakončené na -k

mozog

L: Lokál

(o) dube

(o)mozgu

zakončené na -g

batoh

L: Lokál

(o) dube

(o)batohu

zakončené na -h

vzduch

L: Lokál

(o) dube

(o)vzduchu

zakončené na -ch

papier

L: Lokál

(o) dube

(o)papieri

cudzieho pôvodu -

zakončené na -r

 

 

—————

Späť