PODSTATNÉ MENÁ STREDNÉHO RODU - skloňovanie, vzory vysvedčenie, dievča

11.02.2013 19:50

 


Vzor VYSVEDČENIE

 

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené nadvojhlásku - ie. V pravopise podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenieneplatí pravidlo o rytmickom krátení, napríklad v slovách:

 

ústie – z ústia, k ústiu, v ústí,

prútie – z prútia, k prútiu, v prútí,

lístie – z lístia, k lístiu, v lístí.

 

Vzor DIEVČA

 

Podľa vzoru dievča skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na samohlásku - a. V pravopise niektorých podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča sú v množnom čísle dva tvary, napríklad:

 

dievčatá – dievčence,

húsatá – húsence,

dvojčatá – dvojčence.

 

 

 

—————

Späť