Pravidlo o rytmickom krátení

28.01.2013 17:41

PRAVIDLO O RYTMICKOM KRÁTENÍ

 

Znie: V slovenčine nenasledujú po sebe dve dlhé slabiky. Vždy sa striedajú, po dlhej nasleduje krátka, napr.: múč-ny, bá-bi-ka, vý-chov-ný,...

Pozor! Nezabúdaj, že slabika, ktorá obsahuje dvojhlásku (ia, ie, iu, ô) sa považuje za dlhú!!! (mlieko, moriaky, nôžka,...)

Existujú  však výnimky, pre ktoré pravidlo NEPLATÍ,napr.: páví, bez básní, z piesní,...

—————

Späť