PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ

11.11.2012 20:50

 

Privlastňovacie osobné zámená delíme na

 

 

  • ohybné a

  • neohybné.

 

Privlastňovacie osobné zámená, ktoré sa skloňujúteda sú ohybné:

  • môj, tvoj, náš, váš.

 

 

 

Napríklad:

 

 

môj otec, môjho otca, môjmu otcovi, o mojom otcovi, s mojím otcom.

 

 

Privlastňovacie osobné zámená, ktoré sa neskloňujúteda sú neohybné:

  • jeho, jej, ich.

 

 

 

Napríklad:

 

 

jeho otec, jeho otca, jeho otcovi, o jeho otcovi, s jeho otcom.

 

—————

Späť