PROJEKT - POKYNY

14.01.2013 20:52

1. Môžete ho vytvárať vo dvojiciach,ale aj každý sám. Ak ho budete robiť spolu, každý z dvojice sa musí podieľať na ňom rovnakým dielom, pretože každý bude mať známky sám za seba.

2. Projekt bude formou prezentácie v powerpointe. Nemusí byť vytlačený, stačí poslať mailom na adresu: l.antolova@gmail.com. Usb kľúče by mohli zavíriť ntb.

3. V piatok mi donesiete ukázať text do prezentácie aj fotografie, ktoré plánujete použiť.

4. Fotografie použité v prezentácii by mali byť najlepšie vlastné. Ak predsa len použijete z internetu, musíte do prezentácie vložiť aj link k nim.

5. Prezentácia bude mať

- titulnú stranu, na ktorej bude: názov projektu, pod ním v zátvorke (Umelecký opis), vľavo dole dátum, vpravo dole mená autora/autorov

- 5 slajdov, na ktorých budú rovnomerne použité foto plus text (rozsah textu 10-12 viet spolu na 5 slajdoch)

- záverečná strana

 

Hodnotenie prezentácie: 1.známka: Umelecký opis

                                               2. známka: projekt - hodnotí sa samostatnosť - vlastné foto získa viac bodov, vhodný výber pozadia a úprava prezentácie, samotné odprezentovanie.

 

Dúfam, že sa každý posnaží a získa výbornú!!! 

 

Odovzdať MAILOM najneskôr do nedele 14.00 (20.1.2013) na adresu: l.antolova@gmail.com

—————

Späť