ROZPRÁVKA

10.10.2012 19:31

Zhrnutie 

Rozprávka=vymyslený príbeh, ktorý rozpráva o boji dobra so zlom, spravodlivosti s krivdou. Zlo býva vždy potrestané, spravodlivisť vyhráva.

 

Znaky rozprávky:

1. úvodná formula - kde bolo, tam bolo....

    záverečná formula - ...a žili šťastne, až kým nepomreli. (formúl je viac, ale vždy sú podobné)

2. magické čísla - tri sestry, sedemmíľové čižmy, trinásta komnata,...

3. nepoznáme miesto deja, presné mená postáv ani čas, kedy sa udalosť stala.

—————

Späť