SKLOŇOVACÍ VZOR PEKNÝ

17.04.2013 18:44

 

Vzor PEKNÝ
 
Podľa vzoru pekný skloňujeme prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.
 

Príklady prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný:
chladný, chladná, chladné,
milý, milá, milé,
zimný, zimná, zimné,
malý, malá, malé,
dlhý, dlhá, dlhé.
 
Pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru pekný dodržiavame pravidlo o rytmickom krátení.
 
Príklady:
pekný – múdry,
pekná – krátka,
pekná – vážna,
pekné – riedke,
pekný – známy.
 
Prídavné mená sa s podstatnými menami zhodujú v rode, čísle a páde.
 

Príklady:
múdre deti, krátkymi rukami, o vážnej hudbe, riedke vlasy, známych huslistov, dobrí muži.
 
Vzor: pekný

—————

Späť