Skloňovanie pods.mien žen.rodu - vzory dlaň a kosť

28.01.2013 17:34

Ak sa podstatné mená žen.rodu nekončia na -a, skloňujeme ich podľa vzorov dlaň alebo kosť.

Vzor DLAŇ

G sg - do dlane     N pl - dve dlane ----------------------> prípona -E (napr. reťaz - reťaze, chatrč - chatrče, pláž- pláže,...)

 

Vzor KOSŤ

G sg - bez kosti   N pl - dve kosti -----------------------> prípona -I (napr. reč - reči, krv - krvi, obuv - obuvi, zver - zveri,...)

Vzor kosť má v prípone -I vždy iba mäkké i!!!! 

Zhrnutie:

ak sa pods.meno žen rodu nekončí na -a, bude mať skloň vzor dlaň alebo kosť.

Dám si ho do mn.čísla, ak sa končí na -e -----------------> vzor dlaň-dlane

                                    ak sa končí na -i------------------> vzor kosť - kosti

 

Nezabudni na slabiky de-, te-, ne-, le- !!! Píšeme ich bez mäkčeňov!

—————

Späť