Učivo 10.10.2012 - Asertívna komunikácia

10.10.2012 19:28

Asertivita - poznámky = poučka pri danom učive.

Vypracovať cvičenie 5 k učivu, po a, b,c.

—————

Späť