Učivo 21.9.2012 gramatika

22.09.2012 07:12

Rozprávanie - ako písať príbehy

 

Základom rozprávania sú slovesá, ktoré označujú dej. 

Musíme dodržiavať časovú postupnosť deja (rozprávať udalosti po poradí, nepreskakovať ich.

NADPIS rozprávania musí byť stručný, výstižný.

Rozprávanie členíme odsekmi na ÚVOD, JADRO a ZÁVER.

 

V úvode uvedieme kedy, kde a komu sa príbeh stal.V jadre opíšeme postupne po poradí, ako celá udalosť prebiehala. V závere uvedieme, ako to celé dopadlo.

 

Domáca úloha na pondelok 24.9.: Napíš rozprávanie na tému Môj najstrašnejší zážitok.

—————

Späť