Učivo 21.9.2012

22.09.2012 07:21

ŠTÚROVCI

 Týmto názvom označujeme skupinu autorov, ktorí žili a tvorili v prvej polovici 19.stor. Toto obdobie voláme ROMANTIZMUS. Názov skupiny je podľa ich najvýraznejšej postavy - Ľudovíta ŠTÚRA.

Patrili sem: Ľudovít Štúr, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža.

Ľudovít Štúr pôsobil ako profesor na ev.lýceu v Bratislave (Prešporku), kde sa stretol s ostatnými, boli to jeho žiaci. Povzbudzoval ich k boju o národnú slobodu, ktorého súčasťou bol aj nár.jazyk - slovenčina. To, že je rovnocenným jazykom voči ostatným, sa snažili dokázať aj svojou tvorbou v slovenskom jazyku. Ľ.Štúr vydával noviny Slovenské národné noviny, ktoré mali literárnu prílohu Orol tatranský. V nej štúrovci uverejňovali svoje básne.

Zákl.znaky štúrovskej poézie:

- znaky ľudovej slovesnosti ( v obsahu básní alebo v jej podobe)

- združený verš

- sylabický veršový systém

- výzvy k boju o národnú slobodu

—————

Späť