UČIVO ZA MINULÝ TÝŽDEŇ - gramatika

23.11.2012 19:23

Keďže nám hodiny často aj odpadávali, neprebrali sme toho veľa, ale predsa len:

 

PIKTOGRAMY

 

Sú to pomenovania, názvy, informácie a komunikácia prostredníctvom OBRÁZKOV. Každý piktogram sa skladá z dvoch častí, aj keď vidíme iba jednu - obrázok. Druhou časťou je to, čo sa nám v mysli vybaví pri tom, ke´d vidíme daný obrázok, čiže pomenovanie, význam.

 

Tu nájdete veľké množstvo piktogramov: https://ojarovi.blogspot.sk/2010/08/piktogramy.html

Musím pochváliť celú triedu za vynikajúco spracované a nakreslené piktogramy, niektoré sme ani nevedeli uhádnuť - teda ich výýznam. Ešte raz pochvala.

 

SMS

 

sms= krátka správa prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača. Má byť stručná a zrozumiteľná. Taktiež patrí k forme komunikácie. Nezabúdame na pravidlá  slušnej komunikácie aj pri takejto forme!!!

—————

Späť