VETY PODĽA OBSAHU (ZÁMERU HOVORIACEHO)

15.10.2012 17:54

 

Vety nám slúžia na dorozumievanie – komunikáciu.

 

Hovoriaci vyslovuje vetu vždy s nejakým zámerom.

 

Hovoriaci:

1.  chce niekomu niečo oznámiť,

2.  chce sa niekoho na niečo spýtať,

3.  chce, aby niekto niečo urobil alebo neurobil,

4.  niečo si želá. 

 

Podľa zámeru hovoriaceho vety delíme na:

1.  oznamovacie,

2.  opytovacie,

3.  rozkazovacie,

4.  želacie.

 

Príklady oznamovacích viet:

 

Dnes pôjdem navštíviť tetu.

Teším sa na Vianoce.

Otec pracuje v zahraničí.

Prečítala som si peknú knihu.

Nechce sa mi už písať.

 

Príklady opytovacích viet:

 

Pôjdeš dnes navštíviť tetu?

Tešíš sa na Vianoce?

Kde pracuje tvoj otec?

Prečítala si si knihu?

Nechce sa ti už písať?

 

Príklady rozkazovacích viet:

 

Choď dnes navštíviť tetu!

Napíš si úlohy!

Nefajčite v miestnosti!

Prečítaj si knihu!

Píš!

 

Príklady želacích viet:

 

Keby som dnes mohla navštíviť tetu!

Dobrý deň, Zuzka!

Kiež by sa to nebolo stalo!

Poď zajtra do školy so mnou!

Nech je teda po tvojom!

 

 

Všetky druhy viet, oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, môžu mať aj formu zvolania.

 

Príklady zvolaní:

 

Čo si to urobil?!

Nechce sa ti písať úlohy?!

Dobré ráno!

Knihu som už dočítala!

 

—————

Späť