ZÁKLADNÉ A RADOVÉ ČÍSLOVKY

11.11.2012 20:52

 

Základné číslovky:

 

 

Základné číslovky sú slová, ktoré pomenúvajú počet ľudí a vecí.

Na základné číslovky sa pýtame otázkou koľko? 

 

Príklady základných čísloviek:

 

jedna pani

štyri dievčatá

sto kilogramov

pätnásť sekúnd

 

 

 

Na otázku koľko? odpovieme základnými číslovkami jedna, štyri, sto, pätnásť, atď.

 

 

Radové číslovky

 

 

 

Radové číslovky sú slová, ktoré pomenúvajú poradie ľudí, vecí alebo javov.

 

Na radové číslovky sa pýtame otázkami koľký? koľká? koľké? koľkí?

 

 

Za radovými číslovkami vyjadrenými číslicou píšeme bodku.

 

 

 

 

Príklady radových čísloviek:

 prvá kniha, štvrtý chlapec, stý žiak, pätnásty počítač,

1. kniha, 4. chlapec, 100.  žiak, 15. počítač.

 

 

Na otázku koľký? odpovieme radovými číslovkami prvý, štvrtý, stý, pätnásty, atď.

Na otázku koľká? odpovieme radovými číslovkami prvá, štvrtá, stá, pätnásta, atď.

Na otázku koľké? odpovieme radovými číslovkami prvé, štvrté, sté, pätnáste, atď.

 

 

 

—————

Späť