GRAMATIKA

 
Podmet, prísudok, prisudzvací sklad, vetný základ - vedieť vysvetliť pojmy a vyhľadať vo vete.
V stredu 2.5. ešte učivo o jednočlennej a dvojčlennej vete, vo štvrtok krátka previerka. 
 
Pracovný list na opakovanie neohybných slov.druhov: PL-neohybné slov.druhy.doc (49664)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LITERATÚRA