7.B

 
 
 
GRAMATIKA
 
Opakovanie pred písomkou- vypracovať PL-môžete aj do zošita SJL-7-roc.docx (16327)