5.B

 
 VZORY PEKNÝ a CUDZÍ
LITERATÚRA - povesti, naučiť sa do pondeka 7.mája čo je ovesť a druhy povestí
 
 
13.4. VZŤAHOVÉ PRÍDAVNÉ MENÁ

Vzťahové prídavné mená pomenúvajú vlastnosti vyplývajúce zo vzťahu k inej veci, okolnosti, či deju. 

Na vzťahové prídavné mená sa pýtame otázkami aký? aká? aké?

 

 

Vzťahové prídavné mená sa vzťahujú na iné slová. Sú odvodené od iných slov.

 

 

Vzťahové prídavné mená sa zväčša nedajú stupňovať. Stupňujú sa len výnimočne.

 

Príklady vzťahových prídavných mien:

  • vzťahové prídavné meno drevený (stôl) sa vzťahuje na slovo drevo,

  • vzťahové prídavné meno školská (jedáleň) sa vzťahuje na slovo škola,

  • vzťahové prídavné meno srdcový (záchvat) sa vzťahuje na slovo srdce,

  • vzťahové prídavné meno pezinský (jarmok) sa vzťahuje na slovo Pezinok.

 

DOMÁCA ÚLOHA: str 98/3, z textu vypíš prídavné mená, roztrieď ich na akostné a vzťahové.
 
 
16.3. Opakovali sme učivo: Skloňovanie pods.mien muž., žen.a str.rodu, v pondelok bude test, pridávam dva  PL na precvičenie pred testom:
 
 
 
 
 
13.3. - učivo pre chýbajúcich:Podstatné mená stredného rodu-skloňovanie- vzor vysvedčenie
 

 

 
 
 
 
 
 
LITERATÚRA - Ľudové piesne valaské, pastierske, trávnice, pracovné a obradové.
 
Poznámky:
V slovenčine je prízvuk na prvej slabike. Striedaním prízvučných a neprízvučných slabík vzniká RYTMUS.
Ľudia si spievali pri práci, vznikali tak tzv.pracovné piesne. Obradové piesne spievali počas rôznych sviatkov a rodinných  obradov-krst, svadba,...
 
 
 
GRAMATIKA - skloňovanie - vzor MESTO
 
Domáca úloha z nasledujúceho prac.listu v časti Precvič si cvičenie 1,2,4. SLJ5 Vzor mesto.docx (192705)
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu je link, kde nájdete rôzne testy zo SJ, nielen na skloňovacie vzory:
 
https://www.oskole.sk/?id_cat=36&rocnik=5
 
 
 
 
 
 
 
GRAMATIKA:
Prebrali sme zatiaľ iba vzor chlap, ale pre porovnanie uvádzam aj vzor hrdina:
 
 

VZORY CHLAP A HRDINA

 

Najdôležitejšie je vždy najprv, určiť, či je pods.meno životné alebo neživotné. Životné sú všetky osoby: policajt, murár, dedko, Jožo,...

Ak sú životné, budú sa skloňovať podľa vzoru chlap alebo hrdina. Overíme si to genitívom:

bez chlapa - bez policajta - bez hrdinu, čiže policajt bude mať skloňovací vzor CHLAP. Napr.slovo hokejista si takisto overíme genitívom:

bez chlapa - bez hokejistu - bez hrdinu, čiže slovo hokejista bude mať skloň.vzor HRDINA.

Vzory chlap a hrdina sú skloňovacie vzory pre podstatné mená mužského rodu – životné. Neživotné pods.mená majú svoje skloňovacie vzory, ktorým sa budeme venovať neskôr.

 

Vzor CHLAP

Podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu:

a) zakončené v nominatíve singuláru na spoluhlásku  ( brat, stolár, Štúr, vedec, Jozef, Slovák, poslucháč )

b) zakončené na samohlásku –o vo všeobecných podstatných menách a na –o vo vlastných rodných menách        ( dedo, ujo, Jano, Fero, Paľko )

c) zvieracie podstatné mená mužského rodu, ale len v singulári ( sokol, medveď, pes, vrabec,...)

Vzor HRDINA

Podľa vzoru hrdina sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu:

a) zakončené na –a ( vládca, starosta, kolega, bača, Chalupka, Neruda, Gejza )

b) priezviská Slovákov zakončené na –o ( Krasko, Botto, Vančo, Stanko )

 

 

 

 

 

 

 
GRAMATIKA-učivo Podstatné mená -skloňovanie
 

Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú 

osoby - Peťo, policajt, 

zvieratá - pes, mačka

 veci - stôl, lampa

 vlastnosti  - múdrosť, krása 

a deje- tanec, cvičenie, beh,..

 

 

Podstatné mená menia svoj tvar – ohýbajú sa – skloňujú sa.

Pri pods.menách určujeme:

1. ROD: 

mužský (ten) - strom, človek,...

ženský (tá) - skriňa, susedka,...

stredný (to) - šteňa, dievča,slnko,...

2. ČÍSLO:

jednotné: 

 

 

 

Rôzne tvary podstatných mien vyjadrujeme rôznymi pádmi:

 

NOMINATÍV - kto? čo?

GENITÍV - koho? čoho?

DATÍV - komu? čomu?

AKUZATÍV - koho? čo?

LOKÁL - o kom? o čom?

INŠTRUMENTÁL - s kým? s čím?

 

 

 

 

 

 

 

 
MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE
 
Vyhľadajte 3 slovenské ľudové rozprávky. Musia byť SLOVENSKÉ, čiže nie bratia Grimmovci a pod., musia byť ĽUDOVÉ a hlavne ROZPRÁVKY, nie povesti!!! Preto odporúčam od Dobšinského. Kníh je všade dosť, môžete ich nájsť aj online https://zlatyfond.sme.sk/dielo/389/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti. Tu je síce názov povesti, ale sú to rozprávky.
Jedna má byť fantastická, druhá realistická a tretia zvieracia.
 
Najprv prečítať.
Potom do zošita A4 s tvrdými doskami urobiť rozbor diela:
 
Názov rozprávky:
Zozbieral: P.Dobšinský (pozor, nie autor, on iba zozbieral)
Druh: napísať, či je fant., realist.alebo zvieracia
Stručný obsah: naozaj stručný, čiže napr.dievčina hľadá svojich zhavranených bratov, ktorých zakliala matka atd. Nepíšte priamu reč!!! Maximálne na pol strany!
Čo sa mi najviac páčilo: stačí jednou-dvomi vetami
Miesto deja:
Hl.postava:
Vedľ.postavy:
Znaky rozprávky:  tu píšte napr.úvodnú formulu: z konkrétnej rozprávky aj záverečnú, napíšte konkrétne magické čísla, napr.sedemhlavý drak,...ak je fantastická, ktoré predmety alebo postavy boli nereálne atď.
POUČENIE, ktoré vyplýva z rozprávky.
 
 
Dajte si záležať, môžete za to získať 3 známky. Ak to bude povrchné, známka nebude. 

 

GRAMATIKA

Melódia viet.


 Vety majú svoju melódiu.Melódia može byť klesavoznamovacie vety

 -klesavá melódia.

 opytovacie vety
zisťovacie -Pôjde starý otec do mesta? Bude to také ľahké?

-očakáva odpoveď áno/nie
-stúpavá melódia

Doplňovacie- Kam pôjde starý otec? Aké to bude?

 -neočakáva sa odpoveď áno/nie
-spravidla sa veta začína opytovacím zámenom
 -klesavá melódia

rozkazovacie vety 
 -klesavá melódia

 želacie vety
-klesavá melódia