9.B

Úloha: Ukážka Červené víno
 
z úryvku časť, kde sa Marek lúči s mamou, podľa textu opíš, aký vzťah mala mama k synovi a on k nej, pridŕžaj sa textu.
Vži sa do ich pocitov akoby to bola Tvoja mama a rozlúčka s ňou.